Sunucudaki En Çok Kaynak Kullanan Sitenin Tespiti

Htop sunuyu daha detaylı ve verilerin kullanımını anlık olarak bize sunan bir modüldür.

Sunucunuzda kullandığınız işletim sisteminin 32 veya 64 bit olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki komutu uygulayabilirsiniz:
uname -i


64 bit kurulumu


rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm


yum install htop


32 bit kurulumu


rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm


yum install htop


Kurulumu tamamladıktan sonta htop komutuyla verileri görebilirsiniz.