Cpanel yüklü olan sunucuda ssh üzerinden yedek backup yükleme işlemi

ssh üzerinden sunucuya giriş yaptıktan sonra home dizinine geçiyoruz:
cd /home

Eğer aşağıdaki komutu uygulayarak yedek almak isterseniz önce sunucunuzun loadının düşmesi beklenir sonra yedek alınır:

/scripts/cpbackup –force

Eğer aşağıdaki komutu uygulayarak yedek almak isterseniz işlem tamamlanırken sshi kapatmamak gerekmektedir:

for i in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $i;done

Sunucudaki tek bir sitenin yedeğini almak için aşağıdaki komutu uygulayınız:

/scripts/pkgacct KULLANICIADI
cPanelde restore işlemi nasıl yapılır?

Tek bir hesabın yedeğini restore edebilmek için dosyayı home dizinine taşımamız gerekiyor. Dosyanın bulunduğu dizine girerek aşağıdaki komutu uyguluyoruz:

mv yedekdosyaniz.tar.gz /home/

Daha sonra aşağıdaki komutu uygulayarak restore işlemini başlatıyoruz:

/scripts/restorepkg yedekdosyaniz.tar.gz

Eğerhome dizini içerisindeki tüm yedekleri restore etmek için aşağıdaki komutu uygulamamız yeterlidir. İşlem tamamlanana kadar sshi açık bırakmamız gerekiyor:

for x in $(ls -A *.tar.gz | cut -d “-” -f 2 | cut -d “.” -f 1); do /scripts/restorepkg $x; done